Om Fastighets AB Hushagen

Fastighets AB Hushagen strävar att skapa rätt omgivning för dig och ditt företag.

Vi erbjuder kontors- och industrilokaler med möjligheter till anpassning av hyresgästens behov och framtida expansion.

Genom att vara en självklar samarbetspartner med det lokala näringslivet och ha ett stort nätverk av näringslivskontakter stödjer Fastighets AB Hushagen företagsutvecklingen i Borlänge.

Vi är professionella fastighetsförvaltare med en gedigen erfarenhet och bred kompetens och vår verksamhet präglas av affärsmässighet liksom av kunskap om den verklighet som våra hyresgäster lever i.

Fastighets AB Hushagen är ett aktiebolag, helägt av Borlänge kommun. Vi är 8 anställda som arbetar med cirka 50 olika byggnader med ungefär 145 000 kvm lokalyta. Våra fastigheter innehåller lokaler för kontor, industri, lager såväl som butik och utbildning.

För oss är miljö- och kvalitetsfrågor viktiga. Alla byggnationer, reparationer och underhåll ska skötas på ett miljömässigt korrekt sätt och vi ställer höga krav på våra leverantörer och entreprenörer.

Fastighets AB Hushagen har ett miljö- och kvalitetskoncept som ska följas i såväl byggnadsprocesser som i förvaltning av lokalerna.