Ledning

Verkställande direktör för Fastighets AB Hushagen är Jörgen Isaksson.