Mål med bolagets verksamhet

Fastighets AB Hushagens verksamhet ska bidra till en positiv samhällsutveckling för såväl näringslivet, den ideella sektorn och offentlig verksamhet.

Fastighets AB Hushagen ska erbjuda ändamålsenliga kontors-, industri- och butikslokaler med möjlighet till anpassning till hyresgästernas behov och framtida expansion. Genom att vara en självklar samarbetspartner med det lokala näringslivet och ha ett stort nätverk av näringslivskontakter främjar bolaget samhällsutvecklingen i Borlänge.