Miljö

För oss är miljö- och kvalitetsfrågor viktiga.

Alla byggnationer, reparationer och underhåll ska skötas på ett miljömässigt korrekt sätt och vi ställer höga krav på våra leverantörer och entreprenörer.

Fastighets AB Hushagen har ett miljö- och kvalitetskoncept som ska följas i såväl byggnadsprocesser som i förvaltning av lokalerna.