Styrelse

Fastighets AB Hushagens ordförande är Ronny Beyer och vice ordförande är Barbro Gossas.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Borlänge.