Företag i Teknikdalen

Teknikdalen är, precis som namnet anger, ett centrum för tekniska företag.

Här finner du framförallt företag som arbetar med data - och informationsteknologi, elektronik och materialteknik.

Genom att samla många företag inom samma eller liknande branscher skapar man en hög utvecklingshastighet och en kreativ miljö där idéer och visioner bollas mellan såväl människor som företag.